14
Aug

14 August | 16:30 - 18:00 | Arendal | Open for all

Seminaret arrangeres under Arendalsuka og er et samarbeid mellom NTNU og GCE NODE

 

Autonomi, fjernstyring og robotisering er generiske teknologier som  anvendes innenfor ulike næringer og sektorer. Seminaret diskuterer anvendelse av disse teknologiene i  maritim sektor, havbruksnæringen, energi- og helsesektoren.  Det avsluttes med en debatt om muligheten for læring,  teknologi- og kompetanseoverføring mellom de ulike sektorene.

Program

Seminaret holdes på MS Sandnes som ligger i Pollen i Arendal og er åpent for alle