13
Nov

13 November | 09:30 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Få innføring i et konsept som hjelper deg i praksis å effektivisere arbeidsprosesser, redusere kostnader og lage bedre produkter og tjenester!

På dette kurset lærer du hvilke muligheter og konkurransefordeler bruk av digitale tvillinger gir og hva som skal til for å komme i gang med bruk av digitale tvillinger i egen virksomhet.

Læringsutbytte:

  • Du får innblikk i hvordan digitale tvillinger kan passe inn i ulike forretningsmodeller, hvordan de skaper verdi og hva det vil kunne koste.
  • Du vil lære å skille mellom prosjekter som passer seg for digitale tvillinger, og hvilke som ikke gjør det.
  • Du vil forstå hvordan du kan kombinere data-basert analyse med fysikk-basert analyse og hvordan du kan gjøre nøyaktige prediksjoner basert på selv veldig små datamengder.
  • Du vil få forslag på praktiske next-steps du kan gjøre om du ønsker å lage din egen digitale tvilling.

Undervisningsform:
Kurset består av forelesninger, oppgaver, casepresentasjoner og diskusjoner. Casene og oppgavene tar utgangspunkt i reelle situasjoner for å være så matnyttige som mulig.

Målgruppe:
Kurset passer for deg som vil lære om digitale tvillinger og hvordan de kan brukes. Kurset går ikke i detaljer om hvordan du rent konkret programmerer en digital tvilling, men er et utmerket sted å begynne for virksomheter som på sikt vurderer å gjøre dette, eller som mangler overblikk over hvordan man kommer videre fra prototypen. Det passer også for deg som vil lære mer om digitale tvillinger generelt. Bruksområdene for digitale tvillinger utvides stadig etter hvert som teknologien utvikler seg.

Pris: Deltakere i GCE NODE, kr.  3 500,- / Andre, kr. 5 000,-