19
Jun

19 June | 09:00 | Webinar | Open for all

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til bedrifter og samarbeidspartnere som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Har du en idé, planlegger du å gå i gang, eller har du allerede startet en innovasjonsprosess der ny kunnskap er sentralt for å realisere ambisjoner om nye produkter, tjenester eller prosesser?

Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg i prosessen med å strukturere et forsknings- og innovasjonsprosjekt, og tips til hva som bør vektlegges i en eventuell søknad om finansiering fra Forskningsrådet. Gjennom eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse og hvordan du kan planlegge arbeidet.

Deltakere på prosjektverkstedet vil få tilbud om individuelle samtaler med Forskningsrådets fagrådgivere, som har god kompetanse på forsknings- og innovasjonsprosjekter, og som kjenner bransjene godt.

 

Arrangementet består av to deler:

09:00-11:30 DEL 1

Gjennomgang av verktøyene prosjektkanvas og veiledning til prosjektstruktur, med dialog og refleksjonsoppgaver.

12:00-15:00 DEL 2

Individuelle samtaler med Forskningsrådets fagrådgivere, for de som avtaler tid for dette i forkant av arrangementet. Du vil få en egen lenke til innkalling via Teams for dette møtet noen dager før arrangementet.

 

Forberedelser

Det forventes at deltakerne forbereder seg før arrangementet ved å reflektere over spørsmålene i verktøyet prosjektkanvas, og leser gjennom utlysningen for innovasjonsprosjekt i næringslivet. For de som avtaler individuelle samtaler med Forskningsrådets fagrådgivere, forventes det at prosjektkanvas er fylt ut før møtet.

Lenke til prosjektkanvas finner du her. Du vil få tilsendt en redigerbar prosjektkanvas noen dager i forkant av arrangementet.

Lenke til utlysningen for innovasjonsprosjekt i næringslivet.

 

Du vil få tilsendt lenke til selve kurset og en egen lenke til individuell samtale, noen dager før arrangementet, dersom du har meldt deg på dette. Vi anbefaler at du kobler deg opp via lenken ca. 20 minutter før kurset starter.


Register