01
Jun

01 June | 08:00 - 10:00 | Kristiansand | Open for all

Bouvet, Digin og UiA inviterer deg til å tilbringe morgenen sammen med oss for å bli bedre kjent med hva digitalt samfunnsansvar innebærer og hva vi på Sørlandet konkret kan gjøre for å ta dette ansvaret.

Få en introduksjon til temaet og hør panelsamtale med kommunal sektor, næringslivet og IT-klyngen Digin.

Vi tar digitalt samfunnsansvar til Sørlandet 

Det er stadig sterkere forventninger om at alle organisasjoner skal ta sitt samfunnsansvar og ha velutviklede strategier og planer for hvordan oppfylle dette ansvaret. Å gjøre det, er derimot vanskeligere enn å prate om det.  

Som en respons på denne utfordringen har sentrale, internasjonale markedsaktører og forskere utviklet et sett med prinsipper for digitalt samfunnsansvar - Corporate Digital Responsibility (CDR).

På vårt kommende frokostseminar vil vi dele mer om dette. Med oss har vi spennende deltakere fra offentlig og private virksomheter som vil delta i en samtale om temaet.

Program

08.00 – Dørene åpner

08:30-08:45 – Hva er digitalt samfunnsansvar? – Leif Skiftenes Flak, professor ved UiA og initiativtaker for GoforIT forteller om hva som ligger i det nye begrepet digitalt samfunnsansvar

08.45 – 09:00 – Hvorfor har vi et felles digitalt samfunnsansvar? Leif får med seg KS Agder for å diskutere hvordan de ønsker å jobbe med digitalt samfunnsansvar.

09:10-10:00 – Panelsamtale – hvordan kan vi ta digitalt samfunnsansvar på  Sørlandet? Vi får med oss sentrale aktører fra klyngene, kommunal sektor og næringslivet for å samtale om hvilke rammer og incentiver som må på plass for at Sørlandet blir en ledende region innen digitalt samfunnsansvar – Deltakerne publiseres innen midten av mai, følg med!


Sted: Bouvets lokaler på Kjøita 6

Arrangementet er gratis.

Det vil bli servert forfriskninger fra kl 08.00 ☕️ Barrista, Håkon Carlos, fra Carlos Coffee kommer og serverer et godt utvalg av kaffedrikker til oss!

Vi ønsker at du melder deg på ved å trykke på register-knappen nederst. På denne måten vet vi hvem som kommer og kan forberede oss godt på å ta imot dere, samt gi dere en liten påminnelse i forkant og ettersende presentasjoner og annen nyttig informasjon etter foredraget.


Hva er digitalt samfunnsansvar? 

I det internasjonale CDR-manifestet defineres digitalt samfunnsansvar (Corporate Digital Responsibility (CDR) som den praksis og atferd som hjelper virksomheter å bruke data og digitale teknologier på måter som oppfattes som sosialt, økonomisk og miljømessig ansvarlig.
Dette bygger på syv prinsipper som har som hensikt å gi retning for arbeidet med å ta digitalt samfunnsansvar. Disse innebærer tiltak knyttet til forpliktelser til å gjennomføre en ansvarlig og dokumentert digital styring, forpliktelse til likhet, mangfold og inkludering både internt i virksomheten og i den utvidede verdikjeden.

Les mer om prinsippene her og en kronikk om temaet her

CDR er også fundamentert i ansattes involvering, større fokus på beskyttelse av personvern og reduksjon av digitalt utenforskap, etterrettelig bruk av algoritmer og data med fokus på økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser, samt fokus på grønn og bærekraftig bruk av teknologi med hvor den påvirkning virksomheten har kan måles og forbedres i tråd med gjeldende rapporteringsstandarder.


Register