07
Sep

07 September | 08:30 - 10:30 | Grimstad | Open for all

Universitetet i Agder inviterer NODE-selskaper til å foreslå eksamensoppgaver som årets studentkull kan gå løs på.

Fakultetet for teknologi og realfag på Universitetet i Agder prioriterer høyt et tett samarbeid med arbeids- og næringsliv på så mange måter som mulig. En av de fremste samarbeidsformene er eksamensprosjekter gjennomført av studerende med støtte og veiledning fra universitetet og ekstern oppdragsgiver.

Fakultetet vil gjerne orientere om de forskjellige muligheter og praktiske forhold omkring et slikt samarbeid, og inviterer derfor til et møte i Grimstad.

PROGRAM:

Velkomst ved Bjørn Saltermark (GCE NODE) og dekan Michael R. Hansen (UiA).

Presentasjon av studier og prosjektmuligheter på studiene ved Fakultet for teknologi og realfag (maks 5 minutter per studieprogram):

 • Akvatisk økologi
 • Biologi
 • Bioteknikk
 • Bygg
 • Data
 • Elektronikk
 • Fornybar energy
 • Industriell økonomi og teknologiledelse
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Matematikk
 • Matematikkdidaktikk
 • Mekatronikk
 • Multimedieteknologi

Nymo presenterer noen av sine erfaringer med samarbeidet med UiA (15 minutter)

Åpen diskusjon

Avslutning og veien videre

Omvisning på mekatronikk-laben


Register