19
Sep

19 September | 08:00 - 10:30 | Kristiansand | Open for all

Innovasjon Norge, GIEK Kredittforsikring, Eksportkreditt Norge og GIEK inviterer til frokostseminar hos DNB i Markensgate 19

Under frokostseminaret vil du får en orientering om mulighetene innen eksportfinansiering – både låne- og garantiordninger, samt kredittforsikringer vil bli presentert. Offentlige virkemiddelaktører for eksportbedrifter blir presentert, herunder Innovasjon Norge, GIEK Kredittforsikring, Eksportkreditt Norge og GIEK.

Målgruppe: Etablerte bedrifter med løpende eller potensielt behov for eksportfinansiering.

Selve programmet starter kl. 08:30, men det vil være registrering og frokost fra kl. 08:00. Arrangementet avsluttes kl 10:30.

NB! Det er mulig å avtale speed-date etter kl 10:30, se påmeldingsskjema.

TEMA: Presentasjoner av løsninger og praktiske eksempler:

  • Bedriftscase – Erfaringer med eksportfinansiering
  • Innovasjon Norge: Lånemuligheter
  • GIEK Kredittforsikring: Hvordan kan GIEK Kredittforsikring bidra til bedre likviditet og sikre bunnlinjen mot tap
  • DNB: Ulike finansieringsmuligheter i DNB med utenlandske kunder
  • Eksportkreditt Norge og GIEK: Unike finansierings- og garantiordninger

Er eksportfinansiering relevant for din bedrift?

Book møte med en av våre ansatte fra Innovasjon Norge, GIEK Kredittforsikring, DNB, Eksportkreditt Norge eller Innovasjon Norge. Disse møtene vil finne sted hos Business Region Kristiansand, i en varighet av 1 til 1,5 timer pr. møte. Disse gjennomføres den 20. september mellom kl. 9.00 – 16.00. Send mail til ellen.kristin.saltermark@innovasjonnorge.no, tlf. 95 75 21 60 for avtaler om møter.

 


Register