04
Nov

04 November | 08:00 - 10:15 | Arendal | Open for all

Eksportfinansiering kan hjelpe din bedrift til å vinne kontrakter i utlandet!

Mange norske eksportbedrifter møter i dag omstillingsutfordringer. Flere må ut og finne nye kunder og markeder. Da kan attraktiv eksportfinansiering være et viktig salgsargument for å få sikret nye kontrakter.

Invitasjon og utfyllende informasjon finner du her

Arrangører: GIEK, Eksportkreditt, Innovasjon Norge, Sparebanken Sør, GCE NODE, Grimstad Næringsforening, Arendal Næringsforening


Register