31
May

31 May | 17:30 - 21:00 | Oslo | Open for all

Agder H2 Nettverk og Norsk-Tysk Handelskammer inviterer til seminar med tema eksportmuligheter. Seminaret holdes i Oslo kvelden før Hydrogenkonferansen.