22
Nov

22 November - 23 November | 09:00 - 12:00 | Teams | Members only

Digitalisering medfører endringer som kan være krevende. Hvordan leder du mennesker som påvirkes av endringer? Lær en metodikk som blant annet Equinor bruker for å lykkes med endringsledelse.

I takt med utvikling og innføring av ny teknologi utfordres vi på måten vi jobber, organiserer oss, samhandler og agerer. For å lykkes med digitalisering er det viktig å ha søkelys på den menneskelige siden av endringen. Vi ser et økt behov for kompetanse på endringsledelse.

Dette kurset er utviklet av Bouvet Norge, som – på forespørsel – har gjort justeringer for å gjøre kurset enda mer praktisk og nyttig for bedrifter i GCE NODE.

Du får økt innsikt i hvordan du leder mennesker gjennom effektive og bærekraftige endringsprosesser, med spesielt søkelys på digital omstilling. Du lærer en enkel og praktisk metodikk som kan brukes i både store og små endringsprosjekter.

Kurset gjennomføres i Teams med 3+3 timers digital undervisning mellom klokken 09.00 og 12.00 tirsdag 22. november og onsdag 23. november.

Kursavgift: kr. 3450,- fritt for mva.  (50% rabatt i forhold til Bouvet’s normalpris)

Målgruppe:

  • Endringsledere og endringsagenter
  • Linjeledere
  • Produkt, prosjekt- og prosessledere
  • Alle andre som er involvert i endringsprosjekter i bedriften