13
Jun

13 June | 11:00 - 16:00 | Lyngdal | Open for all

Ventyr presenterer sine planer for utbyggingen av Sørlige Nordsjø II og hvordan dette vil kunne skape ringvirkninger for regionen. Bli med på en spennende energidag i Lyngdal.

Lister Næringsforening, sammen med GCE NODE og Lister Nyskaping, inviterer til spennende Energidag som også rommer generalforsamling for Lister Næringsforening.

Vi står foran oppstart av en ny storstilt energiutbygging rett utenfor vår kyst. Gjennom tildeling av det første oppdraget på Sørlige Nordsjø II til Ventyr, er vi igang med en ny spennende industrisatsing.

I Listerregionen er flere spennende energisatsinger i gang eller under planlegging som det knyttes store forventninger til. Disse vil vil vi presentere på Energidag Lister:

  • Sira Kvina, adm. dir. Magne Bratland. En av Norges største vannkraftprodusenter i et historisk og framtidsrettet perspektiv.
  • Hydrogen. Kvina Energy, Åge Breimoen. Presentasjon av status og planer.
  • Norsk Kjernekraft, Øyvind Aas-Hansen. Norsk Kjernekraft nye muligheter for norsk energiproduksjon.
  • KiteMill, CEO Thomas Hårklau. En revolusjon innen vindkraften med base på Lista.
  • Lista Biogass, daglig leder Reinhard Lund-Mikkelson. Fra gjødsel til energi på tanken.
  • Fred Olsen Renewables, Pål Gjesdal. Planer for vindkraftsatingen i Lister.
  • Nærenergireformen, konsulent Kjell Rune Nakkestad.  Nye muligheter for ny fornybar energi raskt.
  • Stortingsrepresentant i Energi- og miljøkomiteen, Kjell Ingolf Ropstad, KrF. Behov og satsingene i regionen fra et nasjonalt perspektiv.

Arrangementet holdes på Rosfjord Strandhotel der vi starter med lunsj kl. 11:00.

 

Sponset av: Agder fylkeskommune | Sparebanken Sør | Flekkefjord Sparebank


Register