08
Nov

08 November | 09:30 - 14:45 | Kristiansand | Open for all

Hva skal til for å lykkes innen havvind? Hør fra NOV, Umoe Mandal og Origo Solutions og bli med på et kurs som er spesialutviklet for å hjelpe norske selskaper inn i havvind-markedet.

Norske leveransemiljøer innen olje, gass og maritim sektor er konkurransedyktige internasjonalt. Kompetansen, erfaringen og ressursene, i form av personell og anlegg, gir grunnlag for å ta markedsandeler også innen havvind-industrien. Men hvordan lykkes med overgangen?

Innovasjon Norge og Norwegian Energy Partners står bak dette nye, digitale kursopplegget som gir svar. Som en introduksjon til kursopplegget – og for å inspirere bedrifter til å ta det i bruk – arrangeres dette møtet i Kristiansand, i samarbeid med GCE NODE og Fremtidens Havvind. Blant bedriftene som bidrar med sine erfaringer er National Oilwell Varco, Umoe Mandal, Origo Solutions, Agder Energi, Equinor og Norsk Havvind.

Entry-programmet Offshore Wind har som mål å akselerere konkurranseevnen til leverandørindustrien i et nytt og raskt voksende marked: havvind. Programmet fokuserer på å levere kompetanse og koble sammen interessenter gjennom en nettplattform. Versjon 1.0 av nettplattformen er nå live, og vil bli kontinuerlig oppdatert med mer innhold. Målet er å bistå bedrifter med å finne sin løsning for havvindnæringen som øker verdiskaping og skaper flere arbeidsplasser i Norge.

Entry-programmet passer for:

  • Selskaper som ønsker å vurdere hvor de står når det gjelder markedsinngang for offshore vind.
  • Selskaper innen olje- og gassektoren som har mulige løsninger for havvindindustrien.
PROGRAM
09:30 Registrering og kaffe
Moderator Ann-Christin Andersen, CEO, 4ADA AS
10:00 Åpning av konferansen v/Rune Klausen, Prosjektleder Fremtidens Havvind, GCE NODE
10:05 Hva gjør havvind viktig for Norge og hvorfor et Entry-program v/ Andreas Bjelland Eriksen,
Statssekretær, Olje- og Energidepartementet
10:20 Paneldialog med utbyggere: Hvor ligger markedet og hva trenger vi fra norske leverandører:
Jarle Dyrdal, VP/Head of Offshore Wind, Agder Energi, John Amund Lund, Fagansvarlig Wind & Site, Norsk Havvind og Arne Eik, Prosjektdirektør, Sørlige Nordsjø II, Equinor
10:40 Keynote: Rasjonale for et Entry-program Havvind v/ Knut Erik Steen, Fagsjef Havvind, Norsk Industri
10:55 Praktisk forklaring av hvordan gruppeprogrammet virker v/ Ann-Christin Andersen, Styreleder, Å Energi
11:00-13:45 Break-outs i rotasjon
       1. Markedsutsikter og prosjekter v/ Klaus Udesen, Director Wind – Denmark, Germany, UK, Ireland, Norwep
       2. Hvordan spisse eget verdiforslag i en ny verdikjede? v/ Innovasjon Norge
       3. Hvordan bygge allianser («bundles») for å kunne konkurrere globalt? v/ Rune Johnsen, CEO, NOV Norway
11:30-12:15 Lunsj
Veien videre
13:45 Hvordan bruke den digitale læringsplattformen? v/ Innovasjon Norge
13:50 Case: Læring fra andre bedrifter: Tom-Harald Svennevig, CEO, Umoe Mandal og Rune Reinertsen, CCO, Origo Solutions
14:10 Refleksjon fra deltagerne – innspill til programmets videreutvikling
14:30 Oppsummering: Hvor går veien videre?
14:45 Takk for i dag.

Arrangementet holdes hos NOROFF Skolesenter, Tordenskjold gate 9, 4612 Kristiansand