20
Nov

20 November - 24 November | 13:00 - 17:00 | Brüssel | Open for all

Horizon South Norway, Agder Fylkeskommune, Business Region Kristiansand og Agder H2 Nettverk inviterer til delegasjonsreise.

Hydrogenregionen Agder reiser seg og svært mange av våre regionale aktører ser verdien av en rekke eksport og forskningsmuligheter som ligger fremfor oss i det internasjonale miljøet. Agder H2 Nettverk har sitt eget samlingspunkt på Innovasjon Norge og Team Norway sin stand, hvor vi møtes for faglige og sosiale treffpunkt.

Vi samler Agder-delegasjonen med ulike treffpunkt gjennom uken. Programmet for uken er breddfullt av interessante internasjonale hydrogen-nyheter – se her: Overview – European Hydrogen Week (euhydrogenweek.eu)

Alle deltagere bestiller og betaler selv for konferansedeltagelse/reise/overnatting.

MERK: Påmeldte deltagerbedrifter vil bli markedsført på standen!


Vi håper at vi blir en stor delegasjon fra Sørlandet, og ber om en snarlig tilbakemelding og registrering på hvem som kan tenke seg å delta. Når vi får oversikt på deltagerinteressen, inviterer vi snarest til Teams informasjonsmøte.

Er du interessert? Meld deg på under, senest innen 1. oktober.
NB! påmeldingen til infomøte er ikke bindende for å bli med på delegasjonsreisen.