19
Apr

19 April | 10:00 - 11:30 | Webinar | Open for all

Lær mer om EUs finansieringsløsninger og hvordan du kan få støtte fra dem.

EIC Accelerator støtter små og mellomstore bedrifter, start-ups og spin-outs med å utvikle og skalere banebrytende nye løsninger og produkter. Ordningen er åpen for alle bransjer, men innovasjonen må bidra til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål/ globale samfunnsutfordringer.

Det gis prioritet til “deep tech”, det vil si en innovasjon eller løsning basert på en krevende teknologisk utvikling eller en vitenskapelig basert oppfinnelse eller oppdagelse. Løsningen/produktet må være pilottestet i et relevant industrielt miljø (TRL 5-7) og pengene fra EIC Accelerator skal bidra til skalering og klargjøring til markedsintroduksjon. EIC ønsker spesielt søknader fra start-ups og SMB-er med kvinner i ledelsen.

Støtten som bevilges er betydelig, opptil € 2,5 millioner (70% av totalkostnaden) for innovasjonsutviklingskostnader, inkludert demonstrasjon av teknologien i relevante miljøer, prototyping og demonstrasjon på systemnivå, FoU og testing som kreves for å møte regulatoriske og standardiseringskrav, forvaltning av intellektuell eiendom, og klargjøring for markedsintroduksjon (opptil TRL 9). Bedriften kan også søke aksjekapital i form av direkte egenkapitalinvesteringer eller kvasi-egenkapital som konvertible lån på opptil €15 millioner som forvaltes av EIC Fund for oppskalering og andre relevante kostnader.

De selskapene som kvalifiserer seg får dekket bistand fra en EUs godkjente coach som kan bistå med å utforme hovedsøknaden og møtet med EIC-jury. Norge Forskningsråd bidrar med 75.000 kroner til skrivingen av hovedsøknaden.

Meld deg på webinaret og lær mer om ordningen.

PROGRAM:

  • Presentasjon av DIH World-prosjektet v/Anne Grete Ellingsen, daglig leder i Energy&Management AS og prosjektdeltaker i DIH World.
  • Introduksjon til EIC Accelerator. Søknads- og evalueringsprosessen for EIC Accelerator​. Hva ser evaluator etter? Hvordan lykkes med søknaden og hvordan kan IN bistå? ​v/Lisbeth Vassaas og Maria Erdal Askim, EU-rådgivere i Innovasjon Norge
  • EICs jury- og coach-ordninger v/Anne Grete Ellingsen
  • En bedrift deler sine erfaringer.
  • Spørsmål og videre veiledning for bedriftene

Info og program for nedlasting