15
Jun

15 June | 14:00 - 15:00 | Webinar | Open for all

Få innsikt i EUs virkemidler for forskning, utvikling og innovasjon – og hent ut midler til dine prosjekter.

GCE NODE inviterer deg til et webinar som presenterer EUs virkemidler for FoUI, som kan dekke hele innovasjonsløpet.

Webinaret dekker tilgjengelig ordninger, hvilke prosjekttyper de omfatter og hvordan sluttfasen i Horisont 2020 ser ut.

Vi presenterer også kort European Green Deal, basert på oppdatert informasjon og utlysninger knyttet til støtteordningen.

Velkommen!

AGENDA:
European Innovation Council (Pathfinder, Accelerator, Fast Track to Innovation)
Horisont 2020 og Horisont Europa
European Green Deal