03
Sep

03 September | | Kristiansand | Open for all

Sentrale tema er kunnskap om anvendt teori i egen og annen virksomhet gjennom praktisk lederskap og omstilling.

Kurset er skreddersydd for ledere eller fremtidige ledere i næringslivet. Kurset gir deg grunnlag for å forstå og utføre nødvendig endringstiltak i dagens digitale- og svært skiftende markeder. Endringstiltakene knyttes til de menneskelige aspektene i en organisasjon og teknologisk og digital, samt formell organisering og struktur.

Praktisk informasjon

Søknadsperiode: søk opptak fra 1. mars – løpende opptak, det stenges for opptak når kurset er fulltegnet.

Kursets varighet: 1/2 år deltid

Studiepoeng: 10

Kurspris: 18 000,- I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet MBA – Executive Master of Business Administration.

Kurset er inndelt i tre moduler:

1. Arbeidsprosesser, teknologi og digitalisering i et lederskapsperspektiv

2. Organisasjonspsykologi og ledelsesfilosofier

3. Innovasjon og organisatorisk læring

Tidspunkt for samlingene høsten 2018

1. samling: 2 dager i september
2. samling: 2 dager i oktober
3. samling: 2 dager i november

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppediskusjoner/gruppearbeid.  Nettstøttet undervisning (Canvas). Obligatorisk innlevering av gruppeoppgave mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk og engelsk.

Eksamensform: Hjemmeeksamen (individuelt eller gruppe inntil 3 studenter). Innlevering i desember.

Fagansvarlig: Associate Professor og instituttleder Bjørn-Tore Flåten ved institutt for strategi og ledelse. Gjesteforelesere.

MERK: Tilbudet er under utvikling, og det tas derfor forbehold om mindre justeringer før oppstart. Endelig studieplan publiseres våren 2018.

Ytterligere informasjon om kursopplegg og opptakskrav finner du her.


Register