22
Mar

22 March - 15 April | | Grimstad eller Nettstudier | Open for all

SØKNADSFRIST 15 APRIL!

Fagskolen i Agder inviterer til et ett-års deltids studie i “Veiledning av lærlinger for veiledere, instruktører og  faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift”.

Campus Grimstad
Studiepoeng: 30
Deltid (1 år)
Undervisningsdag: onsdag

Nettbasert
Studiepoeng: 30
Deltid(1 år)
Undervisningsdag: torsdag kveld

Studiet gir kompetanse innen veiledning av lærlinger.  Studiet omhandler veileders rolle og oppgaver, kunnskap om læreplanverk, hvordan det veiledes i praksis, og skal bidra til en reflektert holdning til egen veiledningspraksis.

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i Veiledning av lærlinger kreves fullført og bestått fag- eller svenneprøve.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Kompetanse og jobbmuligheter

Kompetanse etter endt utdanningen kan benyttes i bedrifter med ansvar for opplæring av lærlinger og opplæringskontor

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke studiemateriell som bøker, PC, kopiering og ekskursjoner.

Det betales en semesteravgift (ett skoleår består av to semestre). Dette dekker medlemskap i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) og Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Denne avgiften betales ved oppstart av studiet og gir rettigheter som student.

Studier ved Sørlandets fagskole er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter

Ytterligere informasjon om studiet og opptak finner du på Fagskolens hjemmeside

Fagskolen i Agder – interaktiv brosjyre