EIC Accelerator

24
Mar

24 March | 10:00 - 11:00 | Webinar | Open for all

EIC Accelerator i Horisont Europa lanseres i midten av mars. Innovasjon Norge inviterer til et webinar for å informere norske bedrifter om den nye søknads- og evalueringsprosessen.

EIC Accelerator tilbyr tilskudd og egenkapital opp til 17,5 millioner euro til teknologibaserte oppstartselskaper eller små og mellomstore bedrifter (SMB) som jobber med innovasjoner med stort internasjonalt markedspotensial. Webinaret retter seg mot bedrifter som ønsker å søke eller bare er ute etter mer informasjon om ordningen.

For hvem: Oppstartsselskaper og små og mellomstore bedrifter (SMB) med banebrytende innovasjoner.

I løpet av webinaret vil vi også få høre erfaringer fra bedrifter som har lykkes i å få finansiering fra EIC Accelerator. Du vil også ha mulighet for å stille spørsmål om søknads- og evalueringsprosessen.

Les mer om:

Ytterligere informasjon og påmelding