Innovasjon Norge

05
Apr

05 April | 10:00 - 11:00 | Webinar | Open for all

Har din bedrift ambisjoner om vekst i et internasjonalt marked? Har dere en banebrytende teknologi med høy risiko og som krever betydelig kapital før markedslansering?

Delta på webinaret for å høre mer om EIC Accelerator, EUs finansieringsordning for vekstbedrifter med banebrytende løsninger!

EIC Accelerator støtter SMB, start-ups og scale-ups med tilskudd og egenkapital opp til 17,5 millioner euro til teknologibaserte og banebrytende innovasjoner med stort internasjonalt markedspotensial. Innovasjonen må kunne bidra til å løse en større samfunnsutfordring.

I webinaret vil vi presentere EIC Accelerator og kort orientere om Women Tech EU, støtte til oppstartsselskaper med kvinnelig gründer. I tillegg vil dere møte noen bedrifter dele sine erfaringer med søknadsprosessen og et av de norske jurymedlemmene vil gi sine tips til hva juryen vektlegger i sin vurdering av bedriftene. Du vil også ha mulighet for å stille spørsmål til innlederne på slutten av webinaret.

For hvem: Oppstartsselskaper og små og mellomstore bedrifter (SMB) med banebrytende innovasjoner.


PROGRAM

10:00 – 10:10 Introduksjon til EIC Accelerator
10:10 – 10:25 Bedrifter deler sine erfaringer med EIC Accelerator
10:25 – 10:30 Søknads- og evalueringsprosessen for EIC Accelerator​
10:30 – 10:40 Hva ser juryen etter? Et jurymedlem deler sine erfaringer
10:40 – 10:43 Hvordan lykkes med søknaden og hvordan kan IN bistå?
10:43 – 10:50 WomenTech EU ​
10:50 – 11:00  Q & A

Foredragsholdere

Anne-Grete Ellingsen, Jurymedlem – EIC Accelerator

Ida Jaarvik Hetland, EU-rådgiver, Innovasjon Norge, Rogaland og Agder

Kathleen Myklatun Skarbøvig, EU-rådgiver, Innovasjon Norge, Oslo Viken

Lisbeth Vassaas, EU-rådgiver, Innovasjon Norge, Trøndelag

Maria Erdal Askim, EU-rådgiver, Innovasjon Norge, Oslo Viken


Register