03
Feb

03 February - 28 April | | Kristiansand | Open for all

Tilbud våren 2020

Påmeldingsfrist 1. desember. UiA tar likevel imot søknader ut januar 2020 så fremt det er ledige plasser.

UiA, Handelshøyskolen Executive har utviklet flere fleksible kurs og studietilbud for mellomledere, prosjektledere, saksbehandlere og andre nøkkelpersoner som er sentrale i virksomhetens utviklingsarbeid.
Tilbudene kobler deltakernes arbeidserfaring med forskningsbasert praksis, og gjennomføres på deltid parallelt med jobb.  Nedenfor finner du utvalgte tilbud for våren 2020 med linker til hvert enkelt kurs.

Ledelse og styring
Dette er en kurspakke for deg som mangler formell kompetanse eller ønsker påfyll uten å ta en hel grad.
Du kan velge et eller flere kurs parallelt.

Executive MBA
Dette er et tilbud på masternivå til deg som allerede har en bachelorgrad og minimum to års arbeidspraksis.
Du kan velge et eller flere kurs (se nedenfor), eller søke opptak til hele programmet (lenken over).

Nærmere informasjon om innhold, foreleser, dager for samlingene, kontaktperson mm. finner du i lenkene (over).
Ønsker du mer informasjon om tilbudene, bedriftsinterne tilbud eller andre muligheter – ta kontakt med Hilde Vik, program- og markedsansvarlig ved Handelshøyskolen Executive, UiA.