21
Sep

21 September | 18:00 - 20:00 | Kristiansand | Open for all

Arbeidsplasser, leverandørindustrien og teknologi. Er Kristiansand klar for en ny boom?

Onsdagens folkemøte i regi av Norsk olje og gass i Kilden starter med tidligere finansminister Gunnar Berge som innleder om omstilling. Deretter leder John G. Bernander debatten mellom:

  • Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant, Ap
  • Ingunn Foss, stortingsrepresentant, Høyre
  • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm. dir. Norsk olje og gass
  • Are Tomasgard, forbundssekreter, LO
  • Trond Madsen, seniorrådgiver i NHO Agder

Senere diskuteres “Hva er den nye oljen?”

  • Kristian Tonning Riise, leder Unge Høyre
  • Håkon Knudsen, sentralstyremedlem, AUF

I år feirer olje- og gassbransjen 50 år på norsk sokkel. Det har vært et eventyr for så vel landets økonomi som landets teknologiske utvikling. Men når vi leser avisene kan vi få inntrykk av at det snart er slutt, at det snart er tomt der ute, at vi ikke vil ha bruk for olje og gass lengre.

Utfordringen er at vi som olje- og gassindustrien har sovet i timen. Og diskusjonen har i for stor grad gått uten oss. Vi må på banen og snakke om de mest sentrale spørsmålene knyttet til vår fremtid. Hvordan skal vi løse klimautfordringen? Hvordan skal vi gi energi til en befolkning som vokser med 83 millioner mennesker i året? Debatten må tas.

Det er viktig å rette opp i misforståelser. Like viktig har det vært å lytte til de som har en annen oppfatning av hvilken betydning olje og gass skal ha også i framtiden. Enhver sak har to sider, og begge sidene må fram.

I løpet av høsten skal vi besøke 18 norske byer og oppfordre til debatt. Kristiansand er by nummer fem som besøkes. Vi setter olje og gass som industri inn i et lokalt næringsperspektiv. Vi inviterer lokale aktører, både forkjempere og motstandere av industrien, til debatt.

Det er også viktig å bringe inn de unge stemmene. Dette er fremtidens beslutningstakere. Og undersøkelsene våre viser at det er de unge som er mest kritisk til olje og gassnæringen. Derfor har industrien bedt fem studenter og sju unge medarbeidere fra selskapene om å hjelpe oss. Disse representerer de som skal bli morgendagens statsministere, oljearbeidere, sykepleiere og foreldre. Hvordan skal fremtidens Norge se ut? Hva mener de unge at vi skal leve av. Og ikke minst: hvordan skal vi sørge for en bærekraftig levevei? Kort sagt: Hva er den nye oljen?

Les mer:

www.dennyeoljen.no

www.norskoljeoggass.no