15
May

15 May | 09:30 - 15:30 | Kristiansand | Open for all

Kom og hør hvordan din bedrift kan være med i utviklingen av bærekraftige og smarte løsninger som gir verdi for bedriftene selv og for samfunnet.

Havet (fornybar energi, maritim, olje og gass) og bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen står for en stor del av verdiskapingen i næringslivet i dag. Disse næringene skal skape store verdier også i fremtiden i form av bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser og gode produkter.

Ny kunnskap gjennom forskning og utvikling er avgjørende for innovative og konkurransekraftige løsninger i et marked preget av økt global konkurranse.

Program

Vi gleder oss til å se deg!

Sted: Radisson Blu Caledonien Hotel, Vestre Strandgate 7, Kristiansand.

Tid: Onsdag 15. mai 2019 kl. 09.30 – 15.30.

Påmeldingsfrist: Fredag 10. mai 2019 kl. 17.00.

Arrangementet er gratis.

Kontaktperson: Siren Marcussen Neset, Forskningsrådets regionansvarlige i Agder.
E-post: smn@forskningsradet.no
Mobil: 930 83 537


Register