26
Sep

26 September | 13:00 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Prosjektverksted: Hvordan strukturere et godt forsknings- og utviklingsprosjekt?

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere forsknings- og utviklingsprosjekter.

Har du en idé eller planlegger/er i gang med å utforme en søknad – da kan du ha nytte av å være med på vårt prosjektverksted! Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Det vil også bli gjennomgang av et verktøy for idéutvikling, Prosjektkanvas. Mer informasjon om dette verktøyet finner du her.

PROGRAM

13:00     Velkommen ved NODE
13:15     Del 1:  Idéutvikling  – Verktøyet Prosjektkanvas
13:45     PAUSE
14:00     Del 2:   Prosjektutvikling – Verktøyet Prosjektverksted
15:30     Del 3: Finansieringsmuligheter og samfinansiering (SkatteFUNN, Regionalt forskningsfond Agder og Forskningsrådet)
16:00     SLUTT

Kursholder: Siren M. Neset, Regionansvarlig i Agder, Forskningsrådet

Kurssted:  Sørlandet kunnskapspark, Auditoriet (underetg.) Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand

Påmeldingsfrist: 22. september kl. 23:00.


Register