05
Nov

05 November | 09:00 - 10:00 | Webinar | Open for all

Skal dere søke midler til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt eller Forskerprosjekt i 2022? Nå kan du melde deg på søkerwebinar for temaområdet du forsker på eller jobber innenfor. På disse får du oversikt over muligheter og prioriteringer innenfor hvert tema.

Om arrangementet

Forskningsrådet lyser ut midler til miljøvennlig energi og CO2-håndtering i 2022 gjennom flere utlysninger, både for forskningsorganisasjoner og bedrifter. Noen av utlysningene er tematisk spissede der prosjekter med spesifikk ny kunnskap eller teknologi, kan søke.

Forskningsorganisasjoner i samarbeid med bedrifter kan søke på Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet. Vi har også flere muligheter innenfor Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv dersom du har et prosjekt som skal undersøke energirelaterte utfordringer knyttet til politikk, økonomi og påvirkning på natur og klima.

Bedrifter kan søke på Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Pilot-E.

I tillegg lyser Forskningsrådet ut midler til temaet gjennom ulike Internasjonale fellesutlysninger

Forskningsrådet vil oppdatere utlysningene med utlyst beløp og beskrivelse av temaet ila oktober.

På dette webinaret får du:

 • en totaloversikt over alle utlysninger innen temaet
 • vite mer om utlysninger og temaer som er mest relevant for deg. Velg blant disse parallellsesjonene:
  • CCS (alle utlysninger)
  • Miljøvennlig energi (Innovasjonsprosjekt i næringslivet, Pilot-E)
  • Miljøvennlig energi (Kompetanseprosjekt for næringslivet)
  • Miljøvennlig energi (Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv)
  • Miljøvennlig energi (Internasjonale fellesutlysninger)
 • mulighet til å stille spørsmål til Forskningsrådets fagrådgivere

Flere søkerwebinarer

Forskningsrådet arrangerer også søkerwebinarer som er nyttige for alle som skal sende inn søknad om Forskerprosjekt eller Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, uavhengig av tema. Webinarene blir tilgjengelige som opptak i etterkant.


Søkerwebinarene passer for: Forskere, administrativt ansatte og ansatte i norske bedrifter

Påmeldingsfrist: Onsdag 20. oktober 2021 kl. 14.00

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig


Kontaktperson

Katrine Wyller


Register