21
Oct

21 October | 13:00 - 14:00 | Webinar | Open for all

Skal dere søke midler til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt eller Forskerprosjekt i 2022? Nå kan du melde deg på søkerwebinar for temaområdet du forsker på eller jobber innenfor. På disse får du oversikt over muligheter og prioriteringer innenfor hvert tema.

Om arrangementet

Forskningsrådet lyser ut midler innenfor temaet Petroleum i 2022 gjennom flere utlysninger, blant annet:

Utlysningene retter seg mot norske godkjente forskningsorganisasjoner og norske bedrifter.

Forskningsrådet vil oppdatere utlysningene og beskrivelse av temaene i oktober.

På dette webinaret vil vi gå gjennom:

  • sentrale prioriteringer for temaet Petroleum
  • en samlet oversikt over utlysningene
  • spørsmål og svar

Flere søkerwebinarer

Forskningsrådet arrangerer også søkerwebinarer som er nyttige for alle som skal sende inn søknad om Forskerprosjekt eller Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, uavhengig av tema. Webinarene blir tilgjengelige som opptak i etterkant.


Søkerwebinarene passer for: Forskere, administrativt ansatte og ansatte i norske bedrifter

Påmeldingsfrist: Onsdag 20. oktober 2021 kl. 14.00

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig


Kontaktperson for søkerwebinaret

Andreas Quamme Nielsen


Register