30
Mar

30 March | 14:00 - 15:00 | Webinar | Open for all

Siren M. Neset redegjør for Forskningsrådets tiltak og webinarer for å hjelpe næringslivet under koronakrisen.

Webinaret vil også gi kort informasjon om:

  • SkatteFUNN
  • Utlysning av innovasjonsprosjekt i næringslivet og demonstrasjonsprosjekt
  • Forskningsrådets verktøy for prosjektutvikling
  • Mulighet for å booke individuelle virtuelle møter

Siren M. Neset er Forskningsrådets regionansvarlige i Agder. Hun har førstehåndskunnskap om muligheter i Forskningsrådets nasjonale satsinger, i tillegg til regionale ordninger. Ta kontakt hvis du har behov for en samtalepartner fra tidlig idéfase, som støttespiller underveis og eller å koble til forskningspartnere, andre aktører eller fagressurser i Forskningsrådet.


Register