30
Apr

30 April | 10:00 - 11:00 | Webinar | Members only

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Har du en idé eller planlegger/er i gang med å utforme en søknad om offentlig støtte? Da kan du ha nytte av å være med på Forskningsrådets Prosjektverksted.
Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse.

Følgende tema vil bli dekket i webinaret:

  • Ideutvikling, inkl. Forskningsrådets prosjektkanvas (link: Prosjektkanvaset)
  • Prosjektstruktur
  • Finansieringsmuligheter

Lenke til webinaret blir sendt i en e-post ca 15. min. før møtestart.

Nettmøte er gratis og åpent for alle bedrifter i GCE NODE, Eyde-klyngen og Maritimt Forum Sør