28
May

28 May | 09:00 - 14:00 | Kristiansand | Open for all

HVORDAN STRUKTURERE ET GODT FORSKNING- OG UTVIKLINGSPROSJEKT?

Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og utviklingsprosjekter.
Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder.
Har du en idé eller planlegger/er i gang med å utforme en søknad om offentlig støtte? Da kan du ha nytte av å være med på Forskningsrådets Prosjektverksted! Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse.

På Prosjektverkstedet får du også en informasjon om Forskningsrådets nye søknadsfrister, søknadstyper/-maler og vurderingskriterier.

HOVEDMÅLGRUPPEN er bedrifter og offentlige aktører. Forskere som samarbeider med næringslivet/offentlig sektor vil også ha utbytte av kurset

Link til program og påmelding.

Tid og sted: Tirsdag 28. mai kl. 09:00-14:00, Sørlandet Kunnskapspark, Auditoriet (underetg.), Universitetsveien 19, Kristiansand

Kontakt: Forskningsrådets regionansvarlige i Agder, Siren Marcussen Neset, E-post: smn@forskningsradet, mobil 938 83 537


Register