24
Apr

24 April | 14:00 - 15:30 | Teams | Open for all

Flere NODE-bedrifter har uttrykt ønske om å etablere et FPSO-forum i regi av GCE NODE.

Forumet skal være en arena for erfaringsutveksling, både med tanke på teknologi og marked. Tilsvarende forum har gitt positive effekter i form av samarbeid og økt konkurransekraft for deltakerne.

GCE NODE inviterer nå til et digitalt møte onsdag 24. april for å se nærmere på utformingen av et FPSO-forum og for å måle interessen for å etablere et slikt forum.

Agenda for møtet:

 1. Kort presentasjon – 2 minutter per bedrift: Om bedriften, dens løsninger til FPSO-markedet og referanser.
 2. Oppdatering om FPSO-markedet ved Henrik Jorkjen, NORWEP.
 3. NORWEP-aktiviteter mot FPSO-markedet ved Henrik Jorkjen
  • Kina
   Delegasjonsreise til verftene 26.-31 mai (Klikk her for mer info)
   Konferanse i oktober
  • Singapore
   Delegasjonsreise til verftene på våren
   Seminar ifb. med OSEA 19.-21. november på Marina Bay
  • Andre aktiviteter
 4. Hva ønsker bedriften at GCE NODE skal fasilitere?
  1. Møteplasser 3- 4 ganger i året?
  2. Bedriftsbesøk?
  3. Annet?
 5. Eventuelt tidspunkt for første fysiske samling i forumet
 6. Evt.