28
Feb

28 February - 01 March | 09:00 - 16:00 | Fevik | Open for all

GCE NODE setter igjen fokus på forhandlingsteknikk, og inviterer deg som ønsker å bli en bedre forhandler til en 2-dagers samling på Strand Hotel på Fevik.

Foreleser og kursholder er også denne gangen Solfrid Mykland Fjell.  Hun har doktorgrad fra NHH og er dommer i jordskifteretten. Tilbakemeldingene fra tidligere kursdeltakere er særdeles positive og vi planlegger dermed en ny runde 28. februar og 1. mars.

Arbeidsform:
Undervisningen vil være en veksling mellom forelesninger, rollespill og diskusjoner i både små og store grupper. Det vil bli lagt stor vekt på å utvikle evne til refleksjon rundt egen adferd, og hvordan man kan lære av egen praksis.

Læringsmål:
Etter endt program vil deltakerne ha fått et verktøy som gjør at de på en analytisk måte vil kunne gjennomføre en effektiv forhandlingsprosess fra forberedelser til inngåelse av avtaler.
Deltakerne vil også kunne gjøre vurderinger av kvaliteten av avtalen som inngås, og gi råd til andre om hvordan forhandlinger skal kunne gjennomføres. Deltakerne skal ha fått et verktøy som gjør de mer reflektert rundt egen praksis ved endt program.

Tema:

  • Hvordan forhandlingskompetanse kan skape verdi i og mellom organisasjoner
  • Betydningen av forberedelser i forhandlingsprosessen
  • Ulike strategier i forhandlinger
  • Betydningen av prosedyrer i forhandlinger
  • Håndtering av relasjoner i forhandlingsprosessen
  • Kilder til makt i forhandlinger
  • Betydningen av tillit
  • Kvalitet i avtaler.

Deltakeravgift:
Deltakere i GCE NODE kr. 6 500,- fritt for mva.
Maritimt Forum Sør, Digin og Eyde medlemmer Kr. 8 000,- fritt for mva.
Ansatte fra andre bedrifter kr. 10 000,- fritt for mva.


Deltakeravgiften inkluderer lunsj begge dager samt felles middag 28. februar. Drikke kommer i tillegg og gjøres opp av den enkelte.

Overnatting i enkeltrom fra 28.02-01.03 kan bookes via påmeldingen og koster kr. 1195,- inkl. frokost, parkering og mva.

Meld deg på allerede nå!