19
Aug

19 August | 08:00 - 09:15 | Arendal | Open for all

Den globale havvind industrien har seilt opp som et svært viktig marked med hensyn til overgangen til fornybar energi. Dette markedet har et stort potensial for leverandørindustrien på Agder og Norge for øvrig. Hva skal til fra industrien, akademia og ikke minst myndighetene for å realisere dette potensialet?

Seminaret setter lys på det globale havvind markedet, hvor Norge står, hvilke muligheter som finnes og pågående regionale og nasjonale initiativer for å skape en ny norsk leverandørindustri. 

Program
Fasilitator: Lene Merethe Liodden, Administrerende direktør, Mechatronic Innovation Lab (MIL)

 • Velkommen og innledning, Arne Thomassen, Fylkesordfører Agder Fylkeskommune
 • Fremtidens havvind – Regionalt samhandlingsprosjekt på Agder, Kjell O. Johannessen, Prosjektleder
 • Åpning – Regjeringens ambisjoner innen det globale havvindmarkedet, Tina Bru, Olje & Energiminister
 • Norske bedrifters fortrinn og muligheter, Runar Rugtvedt, Bransjesjef, Norsk Industri
 • Agders fortrinn og muligheter, Høye G. Høyesen, Regiondirektør, NHO Agder
 • UiAs rolle i utviklingen av kompetanseregionen Agder, Sunniva Whittaker, Rektor, Universitetet i Agder
 • Ambisjonen om en stor norsk havvindindustri, Steffen Syvertsen, Konsernsjef, Agder Energi
 • Regionalt samarbeid basert på erfaring og teknologi, Ingvar Apeland, Forretningsutvikling- og salgsdirektør, Nymo
 • Store muligheter også for nye aktører med den rette kompetansen, Rune Reinertsen, Salgs- og markedsdirektør, Origo Solutions
 • En leverandør i det globale markedet, Heine Østby, Administrerende direktør, 3B-Fibreglass Norway AS
 • Oppsummering og avslutning, Arne Thomassen, Fylkesordfører Agder Fylkeskommune

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte
Sted: Bærekraftsscenen (Arendal kino)

Enkel frokost serveres fra kl. 07:30-08:00

Program for nedlasting

Her kan du følge arrangementet live, eller se det i ettertid

Arrangører: Fremtidens havvind – Regionalt samhandlingsprosjekt på Agder, GCE NODE, NHO Agder, Agder Fylkeskommune, Sørlandets Kompetansefond, Green Energy Network, Universitetet i Agder, Business Region Kristiansand, Eyde-Klyngen, Agder Energi, Næringsalliansen Agder.