10
Jan

10 January | 09:00 - 11:30 | Grimstad | Open for all

Global omstilling skaper fremtidens vekstmarkeder.

En bærekraftig løsning opererer innenfor planetens tåleevne, er sosialt inkluderende og lønnsom! Forretningsmodellene bør være grønne og ansvarlige både for gründere og for etablerte bedrifter.

Kom og hør hvordan STORMBERG, KRISTIANSAND DYREPARK OG FRAMEWORKS jobber med sine forretningsmodeller rundt tema bærekraft.

De tre hovedutfordringene verden står overfor er ressursknapphet, global oppvarming og et biologisk mangfold på retur. Gjennom FN’s 17 globale bærekraftmål og EU’s 7 samfunnsutfordringer har næringslivet fått sin bestilling:

Er din bedrift/ditt selskap en del av løsningen eller er dere en del av problemet? Har dere kontroll på risiki ifht. de globale klima- og miljøutfordringene? Er dere rustet for utfordringene og mulighetene i morgendagens marked? Hvilke krav vil kundene dine stille i 2020? Hva gjør konkurrentene dine? Kan du redusere kostnadene i virksomheten ved å innføre miljøledelse og tenke effektivitet i f.eks. avfall, energi- og kjemikaliebruk? Er nøkkelressursene i virksomheten din opptatt av å ha meningsfulle arbeidsoppgaver? Er dere rustet ifht. nye globale- eller lokale myndighetskrav? Skal investorene dine ha en andel grønt i sine porteføljer?

Innovasjon Norge vil informere om workshops som tilbys bedrifter og gründere som en oppfølging av dette frokostmøtet.

Sted: Innovasjon Norge (inngang hovedresepsjonen, Jon Lilletunsvei 1)

Påmeldingsfrist: 2017-01-06 00:00

Kontaktperson: Ellen Saltermark

Gratis lunsj er inkludert.

in-frokostmote

Register