19
Oct

19 October | 08:00 - 10:00 | Kristiansand | Open for all

Frokostmøte hos Cameron Sense.

Cameron Sense inviterer til frokostmøte i sine lokaler i Andøyfaret 3

Tema for møtet

  • Introduksjon og velkommen – v/Katarina Kjelland Sørensen, Cameron Sense
  • Design som fremtidens innovasjonsverktøy.  Bli bedre kjent med industridesign – interaksjonsdesign – tjenestedesign og merkevarebygging  / visuell kommunikasjon. – v/Knut Bang, Design- og Arkitektursenter, Oslo
  • Fra idé til suksess.  X-COM operatørstol, hvordan differensiere seg ved bruk av designkompetanse? – v/Anders Holm, Cameron og Norsap
  • Teknologi i stampe.  Hvordan utfordrer man idéen om: “Slik har vi alltid gjort det”- og hva får man igjen for å utfordre det etablerte? – v/Ragnhild Fidjestøl, Bouvet AS
  • Hvordan kan design inngå i et innovasjonsprosjekt i Forskningsrådet og Innovasjon Norge? v/Siren M. Neset, Norges Forskningsråd og Ellen Saltermark, Innovasjon Norge
  • Avslutning og oppsummering v/Bjørn Saltermark, prosjektleder GCE Node.

Frokostmøtet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norsafe, Cameron, Norges Forskningsråd og GCE NODE

Møtet er gratis og det vil bli servert en enkel frokost.

NB! Registrering er nødvendig.


Register