18
Oct

18 October | 12:30 - 14:30 | Arendal | Open for all

Lunsjmøte hos Norsafe.

Norsafe inviterer til Lunsjmøte i sine lokaler på Tromøy

Tema for møtet

  • Hvorfor er bruk av industridesign og profesjonell designkompetanse viktig for Norsafe?  V/Karl Marius Norschau, Norsafe/Meyer Norschau Design
  • Design som fremtidens innovasjons-verktøy.  Bli bedre kjent med industridesign – interaksjonsdesign – tjenestedesign og merkevarebygging  / visuell kommunikasjon. – V/Knut Bang, Design- og Arkitektursenter, Oslo
  • Norsafe’s fokus på design bidrar til omstilling til nye markeder.  Norsafe sin mangeårige industrikompetanse i kombinasjon med bruken av industridesign gjør det mulig å ta frem båter med større fokus på bruker behov. Satsingen de siste årene gjør det mulig å bygge videre på interne produksjonsmetoder og kompetanse for å ta frem nye produkter til et krevende marked.
  • Bedriftscase: Norsafe – nye produkter ved hjelp av brukerinnsikt og workshops Lite-House – visjonære kundebehov dekkes ved å anvende av lokale leverandører fra offshore og lystbåt. – V/Karl Marius Norschaus, Norsafe/Meyer Norschau Design
  • Design forandrer alt.  Fra utgått på dato til markedsleder på 15 minutt! Hva med markedskommunikasjonen? – V/Ståle Almenning, Innoventi
  • Hvordan kan design inngå i et innovasjonsprosjekt i Forskningsrådet og Innovasjon Norge? V/Siren M. Neset, Norges Forskningsråd og Ellen Saltermark, Innovasjon Norge
  • Avslutning og oppsummering. – V/Bjørn Saltermark, prosjektleder GCE Node.

Lunsjmøtet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norsafe, Cameron, Norges Forskningsråd og GCE NODE

Møtet er gratis og det vil bli servert en enkel lunsj.

NB! Registrering er nødvendig.


Register