25
Aug

25 August | 08:00 - 10:00 | Kristiansand | Open for all

Verden er i omstilling – digitaliseringen påvirker alle bransjer og sektorer.

Digitalisering betyr endring, og for å lykkes med endringsledelse må lederen evne å sette digitalisering inn i en strategisk kontekst.

Innovasjon og endringsledelse er ingen engangsøvelse i en digital verden, men må heller sees på som en kontinuerlig prosess. De som følger med i den digitale utviklingen vil høste store gevinster, de som ikke tilpasser seg vil sannsynligvis få store utfordringer.

I dette frokostseminaret vil vi bl.a. sette fokus på hva digitalisering betyr i praksis og hvordan lean ledelse, prinsipper og metoder kan hjelpe oss å lykkes med digitaliseringen.

Til å belyse dette nærmere har vi fått med oss representanter fra virksomheter som allerede har høstet betydelige resultater, både gjennom digitalisering og bruk av lean.

Ytterligere info og program

Seminaret er et samarbeid mellom Egde Conulting, GE Healthcare, Lean.no og Skatteetaten.

Sted: CoWorks, Markensgate 8, 4611 Kristiansand


Register