21
Apr

21 April | 09:00 - 10:00 | Digital meeting | Open for all

I samarbeid med Norsk Katapult inviterer GCE NODE til en serie med digitale møter der alle katapultsentrene får presentere sine tjenester.

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

24. mars – Manufacturing Technology

7. april – Ocean Innovation

21. april – Future Materials

5. mai – Digicat

19. mai – Sustainable Energy


Siv Emanuelsen presentere kompetansen, utstyret og evnen Future Materials katapultsenter har til å være din viktigste teknologipartner innen valg, testing og utvikling av materialer. Senteret utfører alt fra mindre tester, målinger og karakteriseringer på lab, til fullskala pilot i et industrielt miljø.

Future Materials jobber med et vidt spekter av materialer; metaller, plast, kompositter og mineraler. Våre eksperter har mer enn 40 års industriell erfaring på feilanalyser og avansert materialkarakterisering. Vår lange erfaring med materialer og produkter har lært oss å gjenkjenne svake punkter tidlig, før disse gir produktsvikt under bruk.

Fremtiden er sirkulær, og vi er et nasjonalt testsenter som har fokus på materialets egenskaper og livsløp. Future Materials er din partner for å sikre bærekraftige løsninger, og optimalisert gjenbruk og resirkulering av materialer.

Meld deg på for å høre hva vi kan bistå din bedrift med.


Møtene er gratis og åpne for alle interesserte og holdes på Zoom platformen.

Meld deg på her: