20
Apr

20 April | 17:00 | Kristiansand | Members only

Årsmøtet og Topplederforum arrangeres 20. april - Hold av datoen!

Årsmøtepapirer vil bli sendt ut senest 5. april til alle medlemmer i GCE NODE

Invitasjon til Årsmøtet og Topplederforum blir sendt ut på egen e-post så fort programmet er klart.