22
Apr

22 April | 16:00 - 17:00 | Kristiansand | Open for all

Årets årsmøte vil bli holdt som et digitalt møte på Zoom plattformen pga den pågående Covid-19 pandemien.

Sakspapirer vil bli sendt ut til alle NODE deltakere innen torsdag 8. april  Frist for å melde inn saker er 15. april.

Det er øverste leder i deltakerbedriften som er invitert og har stemmerett.  Hvis øverste leder er forhindret kan det utstedes en fullmakt til en annen person i bedriften.  Fullmakten må sendes til administrasjonen (bente@gcenode.no) i god tid før årsmøtet. (Fullmakt-skjema)

Meld deg på årsmøtet her: