01
Dec

01 December | 08:00 - 10:00 | Kristiansand | Open for all

Kurset vil gi en innføring i mulighetene ved bruk av OPC UA.

Kursinstruktør Espen Krogh, styreleder i Prediktor AS, og CEO i Prediktor Medical AS, har vært hovedarkitekten for Prediktors industrielle platform, APIS.

OPC UA er utviklet for å sammenkoble databaser, analytiske verktøy og forretnings systemer med sanntidsdata for styringssystemer, sensorer, aktuatorer og overvåkings enheter. Den digitale transformasjonen er i full gang. OPC UA har den spesielle egenskap at den er bygd for å leve i «ingen manns land» hvor data reiser på tvers av brannmurer, spesialiserte plattformer og andre sikkerhets barrierer. Både subsea nettverket (MDIS) og Statoil har valgt OPC UA som deres digitale samhandlings plattform.

Kurset er rettet mot ledere og teknisk personell som er involvert i «Big Data» og digitale tjenester.

Kurssted: DNB, Markensgate 19, 4612, 3. etg.

Kursavgift: Deltakere i GCE NODE & Future Robotics nettverket kr. 250,-     Andre deltakere kr. 1 500,-.

Ytterligere kursinfo


Register