11
Apr

11 April | 12:30 - 15:00 | Kristiansand | Open for all

Vi inviterer til årets første møte i GCE NODEs FoU&I forum. Møtet er åpent for alle interesserte

 

 

Tema for møtet:

  • Veiviser til virkemiddelapparatet; relevante støtteordninger og programmer
  • Nye søknadstyper, rutiner og frister fra Forskningsrådet
  • Muligheter for EU-finansiering; info om SMB-instrumentet, Fast Track to Innovation og prioriterte H2020 utlysinger for samarbeidsprosjekter
  • Status pågående FoU-prosjekter i GCE NODE og fremtidige satsninger
  • Fremtidens FoU&I forum; hva ønsker bedriftene?

Møtet er gratis og holdes i møterommet Technology i våre lokaler i Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand.