07
Mar

07 March | 08:30 - 16:15 | Kristiansand | Open for all

GCE NODE og CGER (Norwegian Center for Geotermal Energy) sammen med NORCE og Sintef ønsker velkommen til en workshop om geotermisk energi.

Har vi glemt bergvarme / grunnvarme / geotermiskenergi når vi snakker om fornybar energi i Norge?
Viktige samfunnsaktører begynner nå å forstå hvilket enormt potensial som ligger i denne energikilden. Eksempelvis til vanlig oppvarming vil man på kort sikt ved en riktig og målrettet utnyttelse av grunnvarme alene kunne frigjøre 20 prosent av det totale årlige energiforbruket i Norge; som tilsvarer 33 TWh/år. Bli med på vår workshop for å lære mer om geotermi og bidra til å finne mulighetene innen geotermisk energiutnyttelse.


PROGRAM kl. 08:30-16:15

 • Registrering og kaffe
 • Velkommen | Christian von der Ohe | RD&I Manager | GCE NODE
 • Rollen til geotermi | Anders Nermoen | Seniorforsker | NORCE/CGER
 • Potensialet for grunnvarme- og GeoTermos-løsninger i det norske energisystemet | Randi Kalskin Ramstad | Dr. ing. grunn geotermisk energi og hydrogeologi – konsulent | Asplan Viak AS og Førsteamanuensis II NTNU & Henrik Holmberg | Rådgiver |Asplan Viak

     Kaffepause

 • Usability of industry-proven, multipurpose dynamic simulation software for geothermal applications | Jan G. Norstrøm | Daglig leder |Ledaflow
 • Energiboring i Norden | Kjell Arild Grønås | VP Sales & Business Development | Qmatec
 • How to control steam discharge pressure and temperature independently using the OTECHOS novel CR-Technology | Tor Arne Hauge, Gründer/Eier & Morten Wiencke | Ansvarlig CR-Teknologi/Styremedlem | Otechos
 • Novel drill bit technologies to overcome challenges in Geothermal well drilling | Simone Pallesi |QHSE Manager and Process Improvement & Ole Gjertsen | Well Construction Domain Head | Schlumberger | (Digitalt)
 • Prosjektmuligheter for energisystemer basert på dypere energibrønner i Norge | Thor Erik Musæus | CEO | Geothermal Energy Nordic

     Lunsj

 • Driven Geothermal Energy Pile: Innovative Heating/Cooling solution | Rao Martand Singh | Professor Geothecnical Engineering | NTNU/Sintef
 • Fishbones stimulering i geothermiske brønner | Kristian Solhaug |VP Business Development & Account Management | Fishbones
 • Varmepumpemarkedet i Norge – hva er potensialet for bergvarmepumper? | Rolf Iver Mytting Hagemoen | Daglig leder | NOVAP (Norsk Varmepumpeforening) (Digitalt)

     Kaffepause

 • HEAT – teknologi for sesonglagring av geotermisk energi  | Eivind Bastensen | Strukturgeolog | Ruden
 • Status og utfordringer for geotermisk energi i Norge | Ellen Nordgaard-Hansen | Seniorforsker & Kirsti Midttømme | Sjefsforsker | NORCE
 • The deep geothermal potential of Norway at the regional scale | Yuriy Maystrenko | Forsker |Norges Geologiske Undersøkelse

     Kaffepause

 • Gruppediskusjoner/oppsummering | Rundebords diskusjoner

Sted:
Workshopen holdes hos Noroff Skolesenter, Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand

Språk: Norsk & Engelsk

Deltakeravgift:
Medlemmer GCE NODE/CGER gratis (velg privat som betaler i registeringen)
Andre kr. 800,- + mva.