30
Nov

30 November | 08:30 - 15:00 | Trondheim | Open for all

Bli med oss på et  seminar hvor vi dykker inn i samspillet mellom geotermisk energi og ulike sektorer, med særlig fokus på byggebransjen.

Geotermisk energi kan integreres sømløst i eksisterende energisystemer, effektivisere utnyttelse av spillvarme og totalt endre måten vi forsyner bygninger med kraft og varme.

Bli med på dette seminaret og bli inspirert av innovative løsninger som kan bidra til bærekraft og energieffektivisering spesielt i byggebransjen.

Sted: Lerchendal Gård, Strindveien 2, 7034 Trondheim

Tentativt program:

08:30 – Registrering
09:00 – Velkommen: Johan Einar Hustad og Anders Nermoen
09:20 – Randi K Ramstad| Asplan Viak | Bergvarme og sesongvarmelagring i Norge – potensial og eksempler
09:40 – Natasha Nord | NTNU | Thermal Storing in District Heating Systems
10:00 – Pause
10:20 – Kirsti Midttømme | NORCE | – Hvordan oppskalere bruk av bergvarme?
10:40 – Jørn Stene | COWI | Erfaringer fra 40 år i bransjen.
11:00 – Gearoid Lydon | NTNU | – Integration of geothermal heat in buildings
11:20 – Sturla Sæther  | Equinor | Sektorkopling i Norge og internasjonalt
11:40 – Rao Martand Singh | NTNU | Driven Geothermal Energy Pile Foundation for Heating/Cooling Buildings
12:00 – Lunch
12:45 – Ane T. Brunvoll eller Ingrid Helene Magnusson | NVE | Nasjonal ENØK-satsing. Koordinering og incentiv.
13:15 – Workshop. Grupper à 8 personer. Tema: TBC
14:30 – Oppsummering fra workshop. Hver gruppe presenterer en slide
14:55 – Avslutning: Christian von der Ohe
15:00 – Slutt

Ikke gå glipp av denne muligheten til å være i front av en grønn revolusjon. Sikre plassen din og meld deg på allerede i dag!


Vi har reservert 15 plasser på dette seminaret til studenter,  alle studenter som melder seg på vil i første omgang bli satt på venteliste. Alle blir bedt om en kort begrunnelse for hvorfor de ønsker å delta, og de med den beste begrunnelse for deltakelse vil bli tildelt de 15 plassene som er tilgjengelig.  ARRANGØRER