07
Feb

07 February | 09:00 - 11:00 | Grimstad | Open for all

House of CAIR er en utvidelse av suksessen Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR) ved UiA.

I House of CAIR danner vi en internasjonal AI-hub der de dyktigste AI-forskerne fra hele verden møtes. Med tung satsning fra UiA bygger vi også opp et unikt regnekraftsenter med superdatamaskiner for kunstig intelligens. Dette vil plassere regionen vår i tet både nasjonalt og internasjonalt. Både forskning og næringsutvikling får helt unike vilkår i House of CAIR.

Sammen med næringslivet bygger vi i tillegg CAIR Arena – et tyngdepunkt for innovasjon og verdiskapning drevet av kunstig intelligens. Via ulike partnerordninger gir vi næringslivet en enestående mulighet til å bidra direkte i AI-utviklingen. Responsen så langt har vært svært positiv.

På åpningen vil vi presentere en rekke populærvitenskapelige smakebiter på hva kunstig intelligens kan tilby oss nå og i fremtiden. Både våre egne dyktige AI-forskere og håndplukkede internasjonale toppforskere vil bidra. Dette blir en unik mulighet til å få innblikk i den nyeste og ferskeste AI-forskningen direkte fra de som skaper morgendagens virkelighet.

Invitation

Med dette vil vi gjøre Agder og Norge til Europas AI-sentrum, og håper du vil være med å feire denne satsningen sammen med oss!


Register