17
Aug

17 August - 28 August | 08:00 - 16:00 | Nettkurs | Open for all

To etterutdanningskurs 17.-21 og 24.-28. august over en uke (40 timer) med vekt på digital sikkerhet og den nye digitaliserte arbeidshverdagen med påfølgende omstillingsbehov og muligheter.

Målgruppe:

Kurset er primært rettet mot personer som har blitt permittert eller er arbeidsledig som følge av korona-pandemien. Personer med arbeids- og utdanningsbakgrunn innen IKT/teknologi, ingeniørfag/realfag, økonomi/administrasjon/ledelse og helsefag og reiseliv; både med lederbakgrunn og med mer operativ bakgrunn.

Kursbeskrivelse:

 1. Digital sikkerhet, 5G og tingenes internett» ved førsteamanuensis Katina Kralevska
 2. Den digitale økonomien» ved professor Harald Øverby
 3. Lean organisering i en sikker digital verden» ved universitetslektor Ottar Henriksen
 4. UX/digital tjenestedesign anvendt i arbeidslivet» ved instituttleder Ole Andreas Alsos
 5. Blockchain og kryptovaluta og digital sikkerhet» ved førsteamanuensis Mariusz Nowostawski
 6. AI/kunstig intelligens og ML/maskinlæring. Hva er potensialet?» ved professor Katrin Franke
 7. Bruk av Big Data/stordata – muligheter og utfordringer» ved professor Marius Pedersen
 8. Digital transformasjon og bærekraft ved professor Arne Krokan
 9. Hybride trusler – hybrid forsvar  ved professor Kirsi Helkala
 10. Post-kvante kryptografi – hva kan det bety for arbeidslivet? ved professor Colin Boyd
 11. AI/kunstig intelligens og sikkerhet ved førsteamanuensis Lasse Øverlier
 12. Personvern, anonymitet og det mørke nettet ved førsteamanuensis Lasse Øverlier

Vi tar forbehold om mindre justeringer av innholdet fram mot gjennomføring av kurset.

Tid og sted for kurs/samlinger:
Kurset gjennomføres på nett 17. – 21. august, og 24. – 28. august (totalt 40 timer) mellom kl 0800 og 1600 hver dag. . 

Kursavgift: 0 Kr

Fagansvarlig/Forelesere: Nils Kalstad

Kontakt: Annveig Skurseth, Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:
Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:
Kurset krever ingen forkunnskaper.

I søknaden må du oppgi om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb. Du må også oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.
Arbeidsledige og permitterte prioriteres.

Hvis vi får flere søkere enn det er plass til, vil vi plukke ut deltakere slik at vi får tverrfaglige grupper med bred og variert kompetansebakgrunn.

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Praktiske opplysninger:
Kurset undervises på norsk både i skriftlige presentasjoner og muntlig , men noe enkel engelsk kan brukes muntlig, bl.a. til svar på spørsmål.

Kursdetaljer

Startdato kurs 1: 17.08.2020 Slutt: 21.08.2020
Startdato kurs 2: 24.08.2020 Slutt: 28.08.2020

Søknadsfrist: 06.08.2020

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 0

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU

 

</div