29
Oct

29 October | | | Open for all

Nå er vi på jakt etter DIN grønne forretningsidé - NB! påmeldingsfrist 29. oktober.

Invitasjon til å delta i grønn forretningsidèkonkurranse for hele Agder med finale 16. november i Kristiansand.

Verden står overfor store miljø- og klimautfordringer. For å løse disse må vi ivareta og utnytte ressurser på en bedre måte. Dette krever nye ideer, produkter, teknologier, prosesser og løsninger som samtidig representerer store forretningsmuligheter. Globalt er markedet for miljøteknologier i betydelig vekst.

Grønn forretningsidékonkurranse Agder er et initiativ for å stimulere og hjelpe frem innovasjoner og ideer som på den ene siden kan bidra til en grønnere fremtid og på den andre siden danne grunnlag for fremtidige vekstbedrifter og arbeidsplasser i Agder.

Last ned informasjonsbrosjyre her.

Greenbusinessidea.no

Business Region Kristiansand i samarbeid med Vest-Agder Fylkeskommune er hovedarrangør av konkurransen. Viktige samarbeidspartnere er Climate Launchpad – europas største idékonkurranse for klimaløsninger, Innovasjon Norge, DNB og Sørlandets Kompetansefond.