15
Aug

15 August | 10:00 - 11:00 | Arendal | Open for all

Verden står overfor en sterkt økende etterspørsel etter en rekke metaller som er kritiske for elektrifisering og utbygging av fornybar energi.

Foreløpige undersøkelser viser et store ressurspotensial på havbunnen utenfor Norge.

Norge har derfor besluttet for å åpne opp for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Det legges til rette for en skrittvis prosess hvor første fase vil være miljøkartlegging og leting etter mineraler.

Utvinning av havbunnsmineralene kan potensielt skape en helt ny industri for landet. For å lykkes kreves langt mer kunnskap om miljøkonsekvensene og ressurspotensialet, samt samarbeid langs hele verdikjeden.

I dette arrangementet diskuterer vi hva som skal til for å lykkes med havbunnsmineraler.

 • Hvor stort er potensialet?
 • Hvilken kunnskap mangler vi?
 • Kan havbunnsmineraler være et bedre alternativ enn landbasert gruvedrift?
 • Hva skal til for å lykkes med å bygge en verdikjede for havbunnsmineraler?
Medvirkende
 • Ingvild Kjerkol, Leder energi- og miljøkomiteen (Ap), Stortinget
 • Torgeir Stordal, Direktør, Sokkeldirektoratet
 • Eirik Melle, Senior Analyst, Danske Bank
 • Anita Evenset, Research Director, Akvaplan NIVA
 • Aslaug Hagestad Nag, CEO, Future Materials
 • Egil Tjåland, Generalsekretær, Norwegian Forum for Marine Minerals (NMM)
 • Jimmy Ankargren, Engineering Director, NOV
 • Marianne Lefdal, Vice President Geoscience Global Ex/Country Manager, CGG
 • Walter Sognnes, CEO, Loke Minerals
 • Høye Høyesen (Moderator), Regional Director, NHO Agder

Sted: Bærekraftscenen (Arendal Kino)

Arrangører: GCE NODE | GCE Ocean Technology |  Norwegian Forum for Marine Minerals (NMM) | Offshore Norge