15
Aug

15 August | 16:00 - 17:30 | Arendal | Open for all

Er riktig strategi og regelverk på plass?

Arrangeres under Arendalsuka.

Debattleder:

  • Jan Erik Larsen: tidligere statssekretær

Innlegg:

  • Martin Schreck RIF Agder / Norconsult

Næringsrepresentanter:

  • Anne-Grete Ellingsen, GCE NODE
  • Are Kjensli, NHO
  • Halvard Aglen, Styreleder Norske havner
  • Rune Hvass, Havne fogd Arendal havn og medlem i KS havn
  • Ingvild Låg Paulsrud, Rederiforbund

Stortinget

  • Stortingspolitikker (KrF): Hans Fredrik Grøvan
  • Stortingspolitiker AP: Sverre Myrli
Arrangør: Rådgivende Ingeniørers Forening
Sted: Tollbodgaten 1 i Nordeas gamle lokaler (inngang fra gateplan)