25
Jun

25 June | 09:30 - 15:00 | Kristiansand | Open for all

Kan din bedrift bidra med innovative og kostnadsreduserende løsninger for havvind?

I samarbeid med Equinor inviterer Innovasjon Norge leverandørindustrien til å presentere løsninger som kan bidra til kostnadsreduksjoner innen installasjon, drift og vedlikehold på flytende havvind.

Se hele programmet

Orienteringmøte
GCE NODE inviterer til orienteringsmøte der Equinor vil presentere områder med potensial for kostnadsreduksjoner, og Innovasjon Norge vil presentere støtteordninger for prosjekter som blir vurdert som relevante for å kunne bidra til betydelige kostnadsreduksjoner innen installasjon, drift og vedlikehold.

Individuelle møter
Etter det generelle orienteringsmøtet er det mulig å booke individuelle møter à 20 minutter med Equinor eller Innovasjon Norge. Ved påmelding til orienteringsmøte vil det komme opp valg om booking av individuelt møte med ledige møtetidspunkt.

Begrenset kapasitet. NODE-bedrifter har prioritet, og kun 1 møte per bedrift!

Deltakeravgift
NODE-bedrifter: 400 kroner + mva.
Andre: 1000 kroner + mva.

For mer info se Innovasjons Norges side om havvind.

 


Register