16
Sep

16 September | 09:30 - 16:00 | Oslo | Open for all

Flytende havvind er i ferd med å få et globalt gjennombrudd, og gjennom Hywind Tampen får vi nå også et hjemmemarked.

Storskalaprosjekt er under etablering i en rekke land og regioner; i Europa, Asia og Nord-Amerika. Med kanskje verdens beste vindressurs og en omstillingsdyktig leverandørindustri, går vi inn i starten på et nytt industrieventyr for Norge. På konferansen vil vi belyse hva som skal til for å få etablert et norsk hjemmemarked og en norsk industri for flytende havvind.

Vi presenterer et svært godt program med bred industriell medvirkning.

  • CEO fra WindEurope Giles Dickson gir oss innsikt i viktigheten av å etablere et hjemmemarked.
  • Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar i paneldebatt med andre sentrale politikere.

Sted: Eksportkreditt sine lokaler i Oslo, Cort Adelers gate 30.

 


Register