14
Aug

14 August | 08:00 - 09:00 | Arendal | Open for all

Norge står ved en unik korsvei der havvindutvikling kan bidra til både å dekke økt etterspørsel etter energi og utvikle en konkurransedyktig eksportindustri

Vi vet heldigvis mye om hvordan havvindutbygging påvirker både naturen og samfunnet vårt. Samtidig er ny forskning drivkraften bak ny kraftproduksjon, og på dette arrangementet skal vi diskutere hva som må til for å ta havvindforskningen et steg videre. 

Forskning, innovasjon og god tilgang på relevante data var sentralt for utvikling av det som den gang skulle bli oljeeventyret, med både stor produksjon fra norsk sokkel og en stor konkurransedyktig oljeleverandørnæring. Hvordan kan vi så få til det samme innen havvind og havvindindustri?

Nordsjøen er et av de områdene i verden hvor norske forskningsmiljøer har et enormt tilfang av kunnskap. Nå samler SINTEF, NORCE, Norwegian Offshore Wind og Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind kreftene for å identifisere de kunnskapshullene vi må tette for å lykkes med havvindsatsingen i Norge.

De allerede sterke forskningsmiljøene i Norge må styrkes ytterligere. Vi trenger å samordne bedre det vi allerede vet, og flere ressurser til å forske videre der vi har for lite kunnskap. Det handler ikke kun om naturpåvirkning, miljø og marint liv – her skal vi også diskutere kunnskap om effektive konsesjonsprosesser, juridisk rammeverk og teknologiske fremskritt for å få ned kostnaden på havvind.

På dette arrangementet inviterer vi topper fra industrien, utdanningssektoren forskningen for å diskutere de store strategiske linjene, samtidig som vi skal dykke inn i detaljene. Vi skal utfordre politikerne våre på hvor vi må sette inn skytset for å sørge for at Norge blir verdensledende innen havvindforskning.

Medvirkende
  • Arne Vatnøy, Kommunikasjonssjef, Norwegian Offshore Wind
  • Marthe Michelsen, Kommunikasjonsansvarlig, Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind
  • Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef, SINTEF
  • Camilla Stoltenberg, Konsernsjef, NORCE
  • Torgeir Stordal, Direktør, Sokkeldirektoratet
  • Helga Rognstad, Senior Advisor Public Affairs, Vårgrønn

Sted: Samfunnsteltet, Arendal

Arrangører: Norwegian Offshore Wind | Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind, |SINTEF | NORCE Norwegian Research Centre