03
May

03 May | 07:30 - 10:00 | Farsund | Open for all

Hvordan forbereder vi oss på å ta del i den nye havvindindustrien?

GCE NODE og Lister Næringsforening inviterer til spennende frokostseminar om vindkraft og finansieringsmuligheter for etablering av nødvendig infrastruktur.

EKSFIN Norge deltar for å orientere om deres nye muligheter for å bidra med finansiering av nødvendige investeringer i forbindelse med havvindsatsingen i landsdelen.
SIVA deltar for å beskrive deres rolle og bidrag med å tilrettelegge for bærekraftig vekst i havvindsatsingen.
Stortingsrepresentant Gro-Anita Mykjåland, Sp, Energi- og miljøkomiteen deltar.
Vi får presentasjon av bedrift som rigger seg for å delta i havvindsatsingen.
Lister Nyskaping gir en orientering om status for tilrettelegging for havvindsatsingen i Lister.

PROGRAM
– Regjeringens planer for havvind v/ Stortingsrepresentant Gro-Anita Mykjåland, Sp
– Status havvind på Sørlandet v/Fremtidens Havvind(GCENODE) v/Rune Klausen
– Eksfins rolle i finansiering av havvindprosjekt v/seksjonsleder Fornybar Energi Linn Lie
– Havvind i 100 v/spesialrådgiver Industri i SIVA Gaute Knudstad
– Hva betyr havvindsatsingen for vår bedrift? v/adm.dir Arne Marthinsen, Øgrey AS
– Hvordan rigger vi oss for ny havvindindustri i Lister? v/Lister Nyskaping
– Samtale og spørsmål

Sted: Farsund Fjordhotell
Tid: 3.mai, kl. 07.30 – 10.00
Påmeldingsfrist: 2. mai
Deltakeravgift: Gratis


Register